27-05-10

To be or not, but what is to be ?

zijn of niet zijn, maar wat is zijn ?

Het begin der tijden heeft nooit bestaan.

We geven en nemen en laten onze sporen na.

Omstandigheden verschilden, we evolueerden...naar meer bewuste energie.

Ook als op een dag blijkt dat ons 'zijn' er niet meer is...en ons als hopelijk verrijkte straling verliet.

Terug naar de roots van biologsch leven, de straling.

Er zijn een aantal mogelijkheden als men over de essentie van het leven wil communiceren.

Ik kan jullie docu's over de schoonheid van het universum doorspelen.

Of foto's, muziek...of jullie aanmoedigen om jullie artistieke talenten te benutten, te studeren...

Ik kan alles vertalen, jullie naar m'n blogs en hun linken en die van anderen doorverwijzen.

Ik zou kunnen verhalen vertellen over de rol die we in het leven van anderen spelen.

Ik zou je kunnen uitnodigen om er over komen te praten of te mailen.

Ik zou video's kunnen posten met ingesproken inhoud.

De inspanning om het leven te begrijpen vertrekt echter voornamelijk van je eigen leven.

Tijdens onze levens evolueren we, gelijklopend aan onze graden van bewustzijn, kennis,ontmoetingen.

Eenieder moet zijn eigen ervaringen doorleven,interpreteren, er mee omgaan, ze delen met anderen.

Leren over wat het leven is.

Leven is niet zomaar iets dat per ongeluk gebeurde.

Het is iets helemaal spiritueels dat zich na een bigbang via straling in materie vertaalde.

Waarom was er een bigbang, waarschijnlijk in een reeks van bigbangs ?

Omdat iets dat dreigt kleiner of gelijk aan nul te worden de tendens tot ontploffen vertoont.

Symbolisch betekent dit dat iets zonder vorm niet kan bestaan.

Als iets zonder inhoud,vorm dreigt te vallen, betekenisloos wordt, gaat het in een andere energie over.

Wegens de druk om te evolueren is levensduurte van energie in een bepaalde vorm beperkt.

Of het nu om materie of biowereld of relaties gaat , basiswet van het bestaan is 'het zin hebben'.

De weg van straling tot atoom, molecule en cel, organisme en onszelf; of van stam tot de samenlevingen van nu alles zit voortdurend in evolutie.

In iedere episode zijn er wetten van aantrekkingskracht die een rol spelen in evolutie van bewustzijn op iedere schaal.

Alles heeft een kern in de micro-en makrowereld.

Sterrenstelsels, atomen en alle atomen die ons innerlijke vormen.

Een atoom heeft een protonpositie(+)en een neutronstand(+--),de omgevende electronen zijn - geladen.

Symbolisch betekent dit dat een atoom of een persoon kan reageren op de omgeving, atomen met ladingen, wij met woorden, mimiek...allemaal vormen van complex samegestelde energie.

Er kan soms ook gekozen worden voor een houding van onverschillig evenwicht, niet reageren.(neutronpositie)

De filosofische vraag is, in hoeverre er keuzevrijheid is en hoe groot de rol van 'determinatie' of vrijheid is.

Wat we ook doen, bijna altijd is het onlosmakelijk verbonden wet wat en wie er aan ons voorafging en hoe we daar zelf als niet geheel nieuwe mix aan karaktereigenschappen op reageerden.

Alles kan altijd logisch-wetenschappelijk verklaard worden...zin en symboliek ervan blijven niet minder boeiend.

Als we de wetenschap op die manier interpreteren krijgt alle gebeuren een zin en een doel.

Leven werd als het ware reeds in het verleden voorbereid met meer en meer bewustzijn als doel.

We hebben een keuze, ons intereseren voor wat vorsers, filosofen,schrijfers te vertellen hebben of niet.

We kunnen de hele dag computergames spelen of ons bezig houden met wat er in de samenleving gaande is.

We kunnen proberen peilen naar hoe het gesteld is met de zielen van diegenen die we meer of minder kennen.

Waar we op lange termijn van gemakkelijk tot moeilijker, niet kunnen aan ontsnappen, zijn de onwaarheden die men ons vertelde of hetgeen we ons zelf wijsmaakten.

co

to be or not to be, but what is 'to be' ?

The begining of time never existed.

We give and take and leave our traces.

Circumstances were always different, 'evolution' you know,... 'beiing' was, is, will always be one.

Even when on a sudden day it looks like 'beiing' isn't there any more.

Maybe it left us, hopefully, as enriched radiation. Back to the roorts of biological life.

There are a number of ways to express oneself if one wants to communicate about the essence of life.

I could pass you films about the beauty of the universe.

I could show you pictures, send you some music, encourage you to use your artistic skills, your talents, study... .

I could translate some texts I wrote so far, guide you to my main blogs and their links and those of others.

I could tell you stories the roles in life we play for others.

I could invite you to come and talk about it or to react by email.

I could post videos with spoken explanation, but the effort to understand starts in your own environment.

It would lead us to far, in time, as one grows older and one learns to deal with emotions, one gets wiser... .

In our own lifetime we evoluate, based on our levels of consciousness and knowledge and people we meet.

Everyone has their own experiences in life to interpretate and deal with, learn and share with others.

Life is not just something that happened by coincidence.

It is something completely spiritual that translated itself in to matter starting from the radiation after a bigbang.

Why was there a bigbang, probably in a cycle of bigbangs ?

Because something that tends to become smaller or equal than zero tends to explote.

Symbolically (spiritually) this means that something without a form cannot exist.

When something tends to become meaningless, it disapears in to another form of energy.

Because of the growing pressure to evoluate, it's lifetime is limited.

Whether a social or an individual relationship, that basic law of 'making sense' controls all evolution.

The road from radiation to atom, molecule,cell, organisms...to us or from tribe to modern society...breads evolution.

In each episode their are laws of attraction that play their part in the game of growing consciousness.

Everything has a core in the micro and macro world. Galaxies, milky ways, stars, atoms...our own inner.

An atom has a proton (+) and neutron position (+-), the surrounding electrons are -

Symbolically this means that an atom or even a person can react or not, atoms with energy, we in words,mimicry...

or one can take an observatorish attitude...opting for a kind of indifferent balance.

Whatever we do always depends of what came in to existence before us.

Philosophically the question is : in how far are we free to choose and in how far are we determined by what and who ?

It might be a question over the border of those who lived and those who live.

One can interpretate something logically-scientifically or (and) symbolically.

If one considers science in this way, it not only tells us a scientific story, but one with a purpose.

Every life once lived, was preparated to become in to beiing aware of more and more.

We have a choice, taking an interest in what philosohers, writers...scientists said and say or not.

We can decide to play computergames all day and taking no intrest in what is goiing on in society.

We can chose to live without taking a real intrest in the souls of the ones we love or happen to know.

What we can not escape from is the untruth we believe in, because we were told so or because we made our selves believe in.

 

co

15:54 Gepost door blogkunstenaar in bijzondere energie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: special, world, energies, spirtual |  Facebook |

22-05-10

kerkske,kerkske

Wat is geloof oh kerkske ?

Kerkske,kerkske uit een willekeurig dorp of stad.

Kerkske,kerkske of synagoogje of moskeetje... .

Allen achter een leer door het leven...én, of doorleefd ?

Altijd zwijgen wij en beämen,durven al eens zingen.

Hij groot, wij altijd klein en zondig van de start.

Evenwichten zoeken, niet altijd langs straffen&belonen.

Geloven haal je niet alleen uit teksten,

meer uit de samenhang van levens in én evolutie.

 

Kerkske, kerkske, heb je al een alternatief klaar...

een soort andere taal,mag literair zijn,maar geen fictie.

De beste wijze spreuken van nu en vroeger,ook op 't net

Begrijpelijk dat mensen graag eens samenkomen.

Niet om te kopen of vergaderen met menig doel.

In samenhorigheid woorden delen met gevoel.

Reageren hoeft niet, mag. 

 

Kerkske, kerkske heb je ook een mening over al die soorten onrecht.

Of blijf je zoals de meeste journalisten, zwijgen zonder mening, organisatie, aktie ?

Uw jeugd, loopt ze niet al na de communiefeesten weg ?

Uw gezinnen, wordt er ook breder over liefde gepraat ?

Uw ouderen, weten zij dat straling iets van eeuwig is ? 

(of mag wetenschap nog altijd niet worden onderwezen in het licht van 't geloof ?)

co-bk

18:45 Gepost door blogkunstenaar in gedichten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liturgie, moderne |  Facebook |

20-05-10

Zingen in de oude kerk.

Zingen in de oude kerk

De jeugdige juffen hadden het voor mekaar gekregen.

In hun zoeken naar nieuwe wegen.

Verzamelden ze tientalle jonge mensjes rond een lied.

"Jij zelf bent waarlijk een wonder".

Uit volle borstjes en met veel geloof zongen ze mee.

Op gitaartonen werd de oude kerk voor hun een fee.

Net op de dag dat het hoofd van de oude kerk

de godsdienstleraren in de pers onder hun voeten gaf,

bewezen ze met zijn allen dat geloof het nog niet begaf.

Zelfs Christus zou niet willen dat niet alle tijd aan zijn wedervaren wordt besteed...

het gaat er om om hoe je zelf je leven met anderen besteedt...

Lachen

voor diegenen die het heerlijk vinden om te filosoferen over hoe dit leven tot stand kwam, als extraatje deze docu over een variant van de big-bang theorie :

http://topdocumentaryfilms.com/is-everything-we-know-abou...

11:31 Gepost door blogkunstenaar in gedichten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, kerk, modern |  Facebook |

15-05-10

Hele speciale spirituele gedichten.Gastblog

'het teken' en 'wie is het die jij bent ?'

http://bewustleven.web-log.nl/bewustleven/spirituele_gedi... 

gastauteurs

ps. bk geen aanhanger van linken naar de mediums

18:51 Gepost door blogkunstenaar in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gedichten, prachtige |  Facebook |

11-05-10

Elke dag legt ze haar ei.

EI

Een wonder, kalk met zon er in.

We staan er niet bij stil.

Waar haalt ze het allemaal vandaan ?

Ze schrapt de aarde bloot.

Op zoek naar menig kleinnood.

Zaadjes, wormpjes, mineralen, alles is erbij.

Hij volgt haar op de voet, als een vogel zo blij.

Maar in feite slentert hij achter haar aan, haar haan.

En springt ze in de rieten wasmand van weleer.

Houdt hij de wacht en hoopt op resultaat van 't verkeer.

Maar voorlopig wil ze niet broeden.

Voor nageslacht is ze nog een beetje op haar hoede.

Dus af en toe zo een eitje achterover slaan,

heeft menig één al veel goed gedaan.

Amaai dus moeder natuur,

bedankt voor dat eitje, dagelijks op 't vaste uur.

co-bk

11:36 Gepost door blogkunstenaar in gedichten | Permalink | Commentaren (1) | Tags: gedicht, kip, ei |  Facebook |

08-05-10

Oproep aan schrijvers,romanciers,dichters...

Oproep aan schrijvers, romanciers,dichters... om weer maatschappijkritisch gaan te schrijven...1984 eens actualiseren bijvoorbeeld. Is het niet erg Orweliaans om landen die opgejaagd worden door de speculanten in de 1984 (en 2010)-media als P.I.G.S. te benoemen ??? (Portugal,Italie,GriekenlandSpanje)

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/05/08/wigan.htm... 

bk via http://filosofischverzet.skynetblogs.be 

18:42 Gepost door blogkunstenaar in citaten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oproep, engagement, schrijvers, dichters, romanciers |  Facebook |

04-05-10

Verkiezingskoorts aan den toog.

De man, die bij het binnenkomen de enige tooghanger vriendelijk begroette, leest na enkele beleefde bestelmomenten met de bazin 'de Morgen' in een eerder 'Het Laatste Nieuws'-café. De wereld buiten draait door, soms letterlijk, soms figuurlijk. Alleen met de minst voor de geestelijke gezondheid schadelijke grote krant, lekker bakje thee of koffie en straks misschien een ambachtelijk biertje. Wat zou hij lezen ? Hij neemt er wel zijn tijd voor, lijkt, alhoewel aanwezig, los van het café te bestaan en Louis, de handelaar, in tegenstelling tot de 'de Morgen'-lezer een regelmatig bezoeker van het café, wordt in al zijn ouderdom en eenzaamheid nieuwsgieriger. Louis is weer vergeten waarschijnlijk dat hij een paar jaar terug al eens een gesprek heeft gehad met de man van die voor een 'Laatste Nieuws' lezer al radicale krant.  Weet waarschijnlijk al niet meer welk geheim hij de man van de krant per vergissing had verklapt en nog veel minder dat de krantlezer het er nog nooit met iemand anders had over gehad, begripvol als hij was en niet op sensatie belust, zelfs al had het een kamerlid van nu niet zijn politieke voorkeur zijn populariteit kunnen kosten.

Het onvermijdelijke gebeurde natuurlijk.                     De krantenlezer, die zich had voorgenomen van nog zo weinig mogelijk over politiek te discuteren, kreeg een vraag van de rechterzijde (ook al letterlijk en figuurlijk).   Hij nam Louis zijn politieke voorkeur niet kwalijk, Louis was meer een rechtgeäard man dan een meeloper van al die rechtse partijen (en sommige zogezegd linkse) die sommige louche  praktijken van het grootkapitaal blijven bestendigen.  Louis begon dus een gesprek met de vraag of 'dat het toch niet erg was dat die Limburger Stijn Meuris opriep om niet aan de verkiezingen deel ten nemen' en verwachte dat zeker 25% van de mensen zouden afhaken, deze keer na al die zottigheden over taalkwesties.

"Ach,", zei de man met de krant nu uitgespreid over de toog..."hopelijk maak je de tijd nog mee Louis, dat men de mensen van bij hun thuis laat stemmen over voor welk programma ze welke ministers rechtstreeks mogen verkiezen. Bijna niemand wil dat de Staten banken geld geven aan 1% waarvoor ze dan aan jou die een hangaar wil bijzetten 4% vragen.  Bijna niemand wil dat aan staatschulden tot 8% verdient wordt en dat mensen naar gelang ze in Antwerpen, Warschau of New Delhi wonen minder betaald worden om een auto in mekaar te zetten.  Het is natuurlijk een omweg, maar je moet altijd voor het meest progressieve programma kiezen als er dan toch verkiezingen zijn. Vermits er weinigen zijn die aktief aan politiek doen op een progressieve manier, zal je van de sociaaldemocratie nu niet direct een links bastion kunnen maken en vermits de kleinere linkse partijen zich nog altijd niet verenigen zal het wel weer aartsmoeilijk worden van iemand in dat parlement te krijgen...dus als de melk van de boeren weer te veel gebruikt wordt voor de superwinsten van anderen en als ze mensen wel aan de deur blijven zetten, maar geen ander werk  geven... zal het verzet bij de boeren zelf en in de bedrijven moeten worden geörganiseerd, iets waar de militantste mensen die aan politiek voor de gewone man doen, beter in getraind zijn dan die qua papieren leden aantal grotere partijen. "

Louis had wat verbaasd zitten opkijken van zoveel antwoord in eens en beäamde hier en daar, maar voor beide mannen er erg in hadden, was hij weer vertrokken voor een rondje napraten van de grote media met hier en daar wel heel eigen originele accenten. Louis verwachtte voor de 'katholieken' (zoals veel oudere mensen een bepaalde partij nog steeds noemen) een ernstige 'afstraffing' om dat van die bisschop en die schandalen met die pedofielen.

Ook Gustaaf, een Marokkaan met Vlaamse naam dus, kwam zich in het gesprek mengen en was meer Belg dan een aantal Vlamingen de dag van vandaag, al zei hij ook dingen die sommige tot misplaatste clichés over Marokanen zouden hebben kunnen verleiden.  Iedereen was het er over eens dat burgemeesters die met tachtig procent van de stemmen verkozen waren ook benoemd moesten worden en dat er voor die BeHaVodden geen regering moest vallen( voor de Nederlanders : BrusselHalle Vilvoorde). Dan kwamen er nog de gebruikelijke ergernissen over 'postjes', 'cumuleren' ...aan te pas voor het begon mis te lopen.  Gustaaf vond namelijk dat er solidariteit moest zijn tussen de Vlamingen en de Walen, maar waarom er zo nodig 2 miljard naar 'de Grieken' moest gaan, was hem een vraag. Met een lopende echtscheiding, een vriendin in de kliniek en de opvoeding van de twee eigen kinderen en die van de vriendin, een begrijpelijke frustratie, zou men kunnen argumenteren. 

De krantenlezer was gelukkig van nog andere mediabronnen dan 'de Morgen' thuis, en  tot groot genoegen van de cafébazin bleef het niet bij een verdeel-en heersgebabbel.  Ook niet toen er ook nog een werkloze jongere kwam bijzitten die uitlegde welk werk hem al in het zwart aangeboden was en welke trukken men gebruikt om de controles te misleiden...wat hij van horen zeggen had, want hij wilde niet aan die dwaze dingen meedoen. Met bijna zoveel huur te betalen als inkomen, bekloeg hij zich begrijpelijk dat zijn ouders gescheiden waren "ze hebben beide zitten 'zeveren' met anderen", zei hij er over. 

Ook de cafebazin moest krabben om de huur te betalen en vond dat mensen met te veel geld het makkelijk hebben, die zetten maar appartementen bij en zetten daar mensen in om er nog maar te kunnen blijven bijbouwen enz...enz... .

Het werd al bij al nog een leerzaam middaguur...er werd geen tegenregering gevormd, maar er is er ook geen gevallen. To vote or not to vote, it doesn't seem to be the only question.

bk -met dank aan FVerzet

17:21 Gepost door blogkunstenaar in kortverhaal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezingen, toogpraat |  Facebook |