06-02-10

C. Raadsel van de pyramide van de ziel.

Raadsel van de pyramide van de ziel

Waarmee ik niet de Egyptische farao's hun graf dat via een schacht op een sterrenbeeld gericht stond bedoel.

Alhoewel interressant dat ze zich voorstelden dat één man via het licht door de schacht de 'wedergeboorte' van een heel pak mensen zou mogelijk maken.

Een pyramide bestaat uit een aantal driehoeken. Menselijke relaties ook. Of je nu klasiek 'trouw' ben in een echteljke relatie of niet. Er bestaat allereerst de relatie met jezelf. Dan die met die of die persoon, de duo-relatie. Dan die duo-relatie in funktie van iemand anders. 

Elk van 's mensenrelaties probeert iemand iets over zichzelf of over anderen of over het sociale reilen en zeilen van de gemeenschap duidelijk te maken. Of die anderen nu dood zijn of niet, ze leven voort in wat ze in beweging brachten of als meereizende energie bij anderen. Traditioneel religieuse mensen zouden het engel-bewaarders noemen.

Neem nu bijvoorbeeld de pyramide met vier zijden, vier driehoeken...de ene driehoek de filosofische; met in één hoek van de driehoek diegenen die alles louter als objekten beschouwen, in de andere hoek diegenen die alles alleen als idee zien los van de materie, het objektieve. In de derde hoek van de eerste driehoek diegenen die de brug tussen de twee vorige maken.

De tweede zijde van de pyramide weer een driehoek, de psychologische driehoek, met in één hoek de patriarchaal-ingestelden, in een andere hoek de matriarchaal ingestelden en in de derde hoek diegenen die die beide vormen proberen combineren...wat een grote energie aan onbaatzuchtigheid en loslaten en vrijheid geven inhoudt.

De derde zijde van de pyramide, de sociale zijde. In één hoek diegenen die het materiële, stoffelijke individuele egoïsme de grootst mogelijk vrijheid wil geven, in de andere hoek diegenen die zich meer op de kollektieve verdeling van de praktische kant van het leven richten. In de derde hoek diegenen die beide stromingen vanuit hun weten de filosofische stem van de wijsheid en het geweten wil laten horen, die de dodelijke konfrontaties tussen beide hoeken wil vermijden.

De vierde zijde van de pyramide...je genetische context. In de ene hoek diegenen met wie je genetisch het sterkst verbonden bent aan mannelijke kant (tot in de zoveelste tak...zelf tot in de oerstraling na de bigbang), in de tweede hoek diegenen van de vrouwelijke kant waarmee je idem dito. In de derde hoek...de synthese van de vorige twee, namelijk 'jezelf'. Voilà, basisconcept voltooid...Op de top van de pyramide, de versmelting van de vier driehoeken, je eigen innercommunicatie (Het dondert en bliksemt voor de eerste keer vandaag wijl ik dit schrijf).

Voor ieder van de vier driehoeken kan je nu in je eigen leven nagaan hoeveel doorzicht je al in iedere hoek van elk van de drie vierhoeken verworven hebt. Op mijn blogs en in andere niet-gepubliceerde geschriften probeerde ik totnogtoe in wisselwerking tussen theorie en praktijk aan te tonen waar dit alles om draait en wat er de uiteindelijke zin van is. Je kan dat eens lezen of heb je het liever in de vorm van de stelling van Pythagoras ? Als die klopt, ligt alles misschien al op voorhand grotendeels vast...en kan je sommige dingen op voorhand aanvoelen misschien...maar snappen eerst in een reeks gebeurtenissen na een voorval. Voorbeelden ?°filosofie (F) °psychologie (Psy)° °sociologie (Soc) °genetica (G). Dat zal voor een andere keer zijn of alleen op aanvraag...en dan nog.

10:54 Gepost door blogkunstenaar in bijzondere energie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pyramide |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.